¿QUIÉN ES PETER?
Más detalles
Editorial:
Año de edición:
2016
ISBN:
9780987379498
Páginas:
120
Idioma:
Tamaño:
25,4 x 20,3 cm

Unidade iha Diversidade
 nia laran

Unity in Diversity - Tetum

Melanie Lotfali

Tapa blanda
Sinopsis

Iha konteudu furak ba imajen iha livru ne'e iha historia simples ba le'e nain foin sa'e sira.

Sira haforsa komprensaun unidade ne'ebe diak  husi ema humanu no selebra nia Diversidade iha Unidade ne'e nia laran.

Konjunta hamutuk husi ema nia coloriza ne'ebe la hanesan, iha hena tahan Ida nia laran. Ai fuan sira iha ai Hun moris nian, fitun sira ne'ebe iha lalehan, membru husi isin lolon Ida, no Notas ne'ebe differente iha Corru ne'ebe perfeitu, historia ne'e concretu hodi uza ba hanorin buat ne'ebe mak ita la hare. 

Le'e nain foin sa'e sira Sei haksolok ba coloriza nabilan sira no textu simples hodi dezenvolve sira nian komprensaun kona ba Unidade iha Diversidade ema humanu.

Dual language - Tetun / English.

Vendido por Podibooks
Puntuación del vendedor (0/5)
20,16 €
IVA incluido
FREE PENÍNSULA
AÑADIR AL CARRITO

LOS QUE LEYERON ESTE LIBRO TAMBIÉN COMPRARON:

keyboard_arrow_up