¿QUIÉN ES PETER?
Más detalles
Editorial:
Año de edición:
2014
ISBN:
9781629521855
Páginas:
362
Idioma:
Tamaño:
19,8 x 12,9 cm
Categorías adicionales:

KOE NGAAHI PALOMESI A E OTUA

Elizabeth Tupou

Tapa blanda
Sinopsis
Oku tau tofuhia kotoa pe i he ngaahi palopalema o e moui. Pea oku tau fekumi maupe ki ha tali oku ne lava ke ne fakafiemalie aki a e ngaah fehui i hotau loto hange koe: Falei, fakanongnonga, fakafiemalie pea moe ngaahi taumua kehekehe oe moui. I he taimi lahi oku tataki kitautolu ehe moui kiha ngaahi feituu oku hala. Pea ka fiemau ke solova a e ngaahi mea ni, kuopau ke tau oo ki he lotu, lotu mo huu, tau vahevahe mo kole tokoni ki hotau kaunga kalisitiane, I he taimi lahi oku tau siaki a e meaofa mahuinga taha a e Otua a ia oku tataki mo fakanonga aki kitautolu: A ENE FOLOFOLA Ko e lotu koeni koe uuni vessi folofola kuo fakatahatahai kihe ngaahi kaveinga kehekehe i he Tohitapu hange koe: Ko e ha e meā e fai I he Taimi Oku Ke Mamahi Ai Ko Sisu Ko Ho Melinoanga Ko Sisu Ko Ho Fakatonuhia Ko e ha e Meā e Fai I He Taimi Oku Fonu Faingataaia Ai Hoo Moui Ko e Ha e Meā e Fai I He Taimi Oku Ikai Ke Mahino Ai kiate Koe a e Ngaahi Founga a e Otua Oku ou lotu mo fakatauange e fakamaamai koe ehe ngaahi veesi folofola koeni, lolotonga hoo fekumi kihe ngaahi poto faka Otua i hoo moui. Manatui a e Palomesi a e Otua kia kitautolu oku ha ia ia Aisea 55:11 11e pehe pe mo eku lea oku alu atu mei hoku ngutu: e ikai foki ngeesi mai, kaeoua ke ne fai a e mea ne u loto ki ai, mo fakaau a e mea ne u fekau atu ai ia. Nae faelei a Elizabeth Tupou i Seattle, Washington. Nae mau hoa kia Feleni Tupou koe tokoni Faifekau I he 1978. Oku na lolotonga nofo i Renton, Washington mo ena fanau e toko fa mo e makapuna e toko tolu.
Vendido por Podibooks
Puntuación del vendedor (0/5)
13,57 €
IVA incluido
AÑADIR AL CARRITO
keyboard_arrow_up