¿QUIÉN ES PETER?
Más detalles
Editorial:
Año de edición:
2017
ISBN:
9783947184880
Páginas:
42
Idioma:
Tamaño:
20,3 x 12,7 cm

Islege görä gozgalmaýan emläkleri tapmagyň innowasion görnüşi

Gozgalmaýan emläkleriň dellalçylygy aňsatlaşdyryldy: Islege görä gozgalmaýan emläkleri tapmak: Islege görä gozgalmaýan emläkleri tapyjy innowasion portalynyň kömegi bilen gozgalmaýan emläkler

Matthias Fiedler

Tapa blanda
Sinopsis

Bu kitap gozgalmaýan emläkleri hasaplamagy (Trillion dollarlyk satuw mümkinçiligi) hem öz içine alýan, gozgalmaýan emläk agentliginiň programmasy bilen integrirlenen bütin dünýä boýunça uly göwrümli satuwlary (Milýard dollar) hasaplamaga ukyply islege görä gozgalmaýan emläkleri tapyjy portalyň (programma) rewolýusion konsepsiýasyny düşündirýär.

Bu diýmek, eýesi tarapyndan ýaşamak üçin ulanylmaga ýa-da kärendä degişli ýaşaýyş hem-de täjirçilik gozgalmaýan emläkleriň netijeli we gysga wagtyň içinde satylmagynda dellalçylyk araçylyk edip boljakdygyny aňladýar. Bu ähli gozgalmaýan emläkleri satyjylar we emlägiň eýeleri üçin innowatiw hem-de professional gozgalmaýan emläkleriň dellalçylygynyň geljegidir. Islege görä gozgalmaýan emläkleri tapyjy ulgam ähli ýurtlarda, hat-da ýurtlaryň arasynda hem hereket edýär.

Satyn ýa-da kärendesine alyja aýratynlyklary hödürlemegiň ýerine, islege görä gozgalmaýan emläkleri tapyjy portalyň kömegi bilen, potensial satyn ýa-da kärendesine alyjylar derejelendirilip (gözleg profili), gozgalmaýan emläkleri satyjy agentler tarapyndan hödürlenýän aýratynlyklar bilen deňeşdirilip birikdirilýär.

Vendido por Podibooks
Puntuación del vendedor (0/5)
5,23 €
IVA incluido
AÑADIR AL CARRITO
keyboard_arrow_up