¿QUIÉN ES PETER?
Más detalles
Editorial:
Año de edición:
2019
ISBN:
9789523571785
Páginas:
40
Idioma:
Tamaño:
25,4 x 20,3 cm
Categorías adicionales:

ವೈದ್ಯ ಬೆಕ್ಕು

Kannada Edition of The Healer Cat

Tuula Pere

Tapa dura
Sinopsis

Celesse, the healer cat, is a highly respected member of the neighborhood. As the mistress’s favorite cat, she spends lazy days in the warmth of the house.
One snowy night a mother hare rushes in, desperate for help. Reluctantly, the healer cat travels with her through a nighttime snowstorm and biting cold winds. In a dark forest, Celesse comes face-to-face with a scary surprise and is forced to gather her powers for the first time in a while.
---
ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ವರಗಳ ಕಾರಣ ಬಾನು ಎಂಬ ವೈದ್ಯ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲಿ ಬಹು ಸನ್ಮಾನಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ತಾನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಒಂದು ದಿನ, ಮೊಲ-ತಾಯಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಬೇಡುತ್ತಾ ಓಡಿಬಂದಳು. ಆ ತಾಯಿಯ ಪಟ್ಟಿನಿಂದ ಆ ವೈದ್ಯ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಮೊಲದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರಾ ಹಿಮಪಾತವನ್ನೂ ಮಂಜನ್ನೂ ದಾಟಿಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಇರುಳಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾನು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಆ ದೀರ್ಘವಾದ ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಫಲವಾದ ಯಾತ್ರೆಯೂ ಕಳೆದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನು ಮಂಜು ಮೂಡಿದ ಆ ಅರಣ್ಯವನ್ನೂ ವೈದ್ಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಕಾಯಿಸುತ್ತಾ ಉದಯಿಸಿದನು...

Vendido por Podibooks
Puntuación del vendedor (0/5)
23,58 €
IVA incluido
FREE PENÍNSULA
AÑADIR AL CARRITO

LOS QUE LEYERON ESTE LIBRO TAMBIÉN COMPRARON:

keyboard_arrow_up